PRZEMYSŁOWE MAGAZYNY ENERGII

Użytkownicy przemysłowych magazynów energii to:

  • Duzi odbiorcy energii tacy jak sklepy wielkopowierzchniowe, zakłady produkcyjne, stacje ładowania pojazdów. Energia z własnej produkcji jest magazynowana do późniejszego wykorzystania; w krótkim czasie możliwe jest uwolnienie dużej mocy potrzebnej do obsłużenia własnych kluczowych instalacji. Posiadanie własnego magazynu energii zastępuje kosztowna rozbudowę energetycznej sieci przesyłowej.
  • Branża PV i wiatrowa. Deweloperzy farm wiatrowych bądź fotowoltaicznych nie mogą uzyskać oczekiwanych warunków przyłączenia swoich instalacji z uwagi na stan sieci elektroenergetycznej. Rozwiązaniem problemu staje się postawienia magazynu energii o konkretnej mocy i pojemności bez kosztownej rozbudowy infrastruktury sieciowej.
  • Przedsiębiorstwa handlu energią. Hybrydowy profil produkcyjny jest też silnym narzędziem dla inwestorów mogących zakumulować energię i uwolnić ją w momencie, w którym inni producenci nie będą mogli jej wyprodukować, uzyskując przy tym znacznie lepszą cenę niż za energię niezbilansowaną.

    Kontakt