Montaż instalacji fotowoltaicznej krok po kroku

Montaż instalacji fotowoltaicznej krok po kroku.

Zawsze najwięcej pytań i wątpliwości pojawia się przy temacie montażu instalacji i podłączęnia do sieci. Na podstawie jednej z naszych realizacji przybliżymy Państwu jak wszystko wygląda krok po kroku. 

Każdą instalację fotowoltaiczną zaczynamy od koncepcji projektowej. Znając dotychczasowe i szacując przyszłe, perspektywiczne zapotrzebowanie na energię elektryczną określamy potrzebną moc mikroelektrowni.

Następnym krokiem jest dobór modułów i ich optymalne rozmieszczenie na dachu tak by generacja była jak najbardziej efektywna. Oprócz mocy nominalnej, ważna jest również  sprawność modułu STC (%), która decyduję o mniejszej/większej produktywności całej instalacji. 

 

Tutaj mamy przykład gdzie inwestor na stosunkowo niewielkim dachu, chciał mieć dość dużą elektrownię. 

Został wykonany bardzo precyzyjny projekt i udało się zmieścić 6,3 kWp.  Użyte zostały panele Longi Solar 450 Wp oraz falownik Solar Edge, co było koniecznością, ze względu na występujące zacienienie od kominów. 

Przed montażem został sprawdzony dach, możliwości poprowadzenia drogi kablowej oraz wybrane miejsce falownika. 

Bardzo często pojawia się tez pytanie, jak szybko, od momentu podpisania umowy, będziemy mogli cieszyć się darmowa słoneczną energią. 

Zgodnie z obowiązującym prawem Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu.

Zaraz po upływie tego czasu zamawiamy konstrukcję i panele fotowoltaiczne, które będą przywiezione od razu na miejsce montażu.

Sam montaż, w przypadku mikroinstalacji do 10 kWp to 2-3 dni robocze. Na koniec przekazujemy potrzebną dokumentację i przeszkalamy inwestora, jak używać instalacji.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie wykonanej instalacji do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Jeżeli my dysponujemy odpowiednim upoważnieniem, możemy również złożyć wniosek w imieniu inwestora. Wnioski składa się drogą elektroniczną, a klient automatycznie dostaje potwierdzenie na podany adres e-mail. W przeciągu 2 tyg. od wpłynięcia wniosku zostanie wymieniony nasz licznik na licznik dwukierunkowy, który będzie liczył zarówno energię pobraną, jak i tę wprowadzoną do sieci przez nas, jako prosumentów.

Póżniej pozostaje już tylko uruchomienie falownika i wraz z pierwszymi promieniami słonecznymi padającym na nasze panele, możemy się cieszyć darmowym prądem.

 

 

    Kontakt